MONTRÚR s. r. o. Košice

Prehľad Vyhľadať informácie

MONTRÚR s. r. o. Košice

Hlavná stránka. Informácie o MONTRÚR s. r. o. Košice na portály www.obchodny-register.com.

Základné informácie
Meno firmy:MONTRÚR s. r. o. Košice
Popis:MONTRÚR s. r. o. Košice
Výstavba, stavby, montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky:
-vyhradené technické zariadenia plynové, tlakové
-potrubné siete, potrubie, rozvody vodovodné, plynové, plynovody, teplovodné, pre paru, horúcu vodu
-oprava poškodených izolácií tranzitných plynovodov
-kanalizácie, kanalizačné siete
-plynofikácia obcí, rodinných domov a priemyselných objektov
-plynoinštalácie, inštalácia plynových spotrebičov.
Predaj:
-tel.: 055-6785729, 7289040, 0903631660
-materiály na plynovody, vodovody, kanalizácie a odpad
-plynoinštalačný, kúrenársky, vodoinštalačný materiál
-rúry oceľové čierne, hladké, liatinové, medené
-pozinkované rúry s vonkajšou izolácou - bralen, extrudovaná PE, asfaltjuta
-pozinkované rúry s vnútornou izoláciou - cementované
-oceľové príruby, oblúky, kolená, ohyby, prechady, redukcie, dná
-elektrotvarovky a tvarovky FRIALEN, GEORG FISCHER, GECO
-plastové PEHD, PVC rúry a tvarovky
-perforované a flexodrenážne chráničky
-prechodky KOGAZ
-fólie výstražné a signalizačné
-signalizačné vodiče, kábelové spojky, izolačné pásky, klzné objímky, pryžové, tesniace manžety, čistiace valce, markery
-izolačné systémy SERWIVRAP, DENSOLEN, pásky, lepidlá, tmely
-armatúry, posúvače, ventily, guľové uzávery, klapky, hydranty, navrtávacie pásy, zemné súpravy
-liatina tlaková a kanalizačná, poklopy plynové, vodovodné, hydrantové, posúvačové, ventilové, studničné, šachtové, uličné, mreže, kanálové vpuste
-čistiace roztoky
-domové regulačné stanice, skrinky AJ GAS, stojany SPK, kryty, regulátory tlaku plynu, izolačné spoje prírubové, privarovacie lepené, závitové
-rezné a brúsne kotúče
-zváracie drôty, elektródy.
Predaj:
-tel.: 055-6784916
-originálne náhradné diely na DAEWOO-AVIA, TATRA, LIAZ, V3S
-autopríslušenstvo, oleje, ložiská, guferá, pneumatiky, kvapaliny, autobatérie, akumulátory, filtre, štartéry, alternátory, hydraulické zdviháky, autosedačky.
Oprava, servis:
-tel.: 055-6784916
-vozidlá AVIA, LIAZ, TATRA, V3S, ZETOR, ŠKODA 1203, príprava na STK
-klampiarske a lakovnícke práce
-výmena olejov, kvapalín
-naftové vstrekovacie čerpadlá MOTORPAL s trojmesačnou zárukou.
Nákladná doprava:
-tel.: 055-7289952, 0903659477
-náves do 22 ton
-sklápacie vozidlá
-LIAZ ťahač, náves, TATRA sklápač, príves, AVIA valník 3 tony, AVIA Furgon, V3S
-FIAT DUCATO do 600 kg, FIAT DOBLO do 400 kg.
Prenájom, požičovňa, zabezpečenie práce na:
-kopacie mechanizmy, nakladače JCB, FIAT HITACHI, UDS, DH, UNC
-kompresory do 8 bar, kalové čerpadlá
-elektrocentrály do 15 KW
-zváračky pre zváranie elektrickým oblúkom
-zváračky pre zváranie plastových rúr
-rezačky asfaltu
-žeriavy, autožeriavy do 8 ton P-V3S ČKD 080
-kladivo IPH, dusadlá DS 500, vibračné dosky
-pretláčacie zariadenie GRUNDOMAT - D75
IČO:31657095
DIČ:SK2020490516
Základné imanie:570000 Sk
SK-RatingRating MONTRÚR s. r. o. Košice
Posledná aktualizácia:2005-09-14T17:38:07+02:00
Naposledy kontrolované:2005-09-14T17:38:07+02:00
Právna forma spoločnosti:
Forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Konanie v spoločnosti:
Konanie
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia - každý samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Telofóny:
TypTelefón:
Tel.(055) 6785729
Tel.(055) 6784916
Tel.(055) 6787572
Tel.(0903) 641594
Tel.(0908) 993082
Fax(055) 6787572
Webstránka:
PopisWeb
Webstránkahttp://www.montrur.sk
Webstránkahttp://montrur.edb.sk
Webstránkahttp://www.hbi.cz/hbieuro/project/company.asp?companyid=S01071
Webstránkahttp://www.proodle.com/search.php?cmpId=edbskS01071
Informácie o registrácii slovenských domén:
TypInfo
SKNICMONT-0015
SKNIC interné ID144115188075887154
Adresa:
Adresa
MONTRÚR s. r. o. Košice, Medená 21, 04017 Košice, Slovensko
Činnosti firmy z orsr.sk:
Činnosť
dodávka, montáž plynovodných sietí veľmi vysokého, vysokého, stredného, nízkeho tlaku, vrátane domových pripojok
dodávka, montáž teplovodných, parovodných napájačov, ich primárnych a sekundárnych rozvodov
dodávka, montáž vodovodných privádzačov, ich primárnych a sekundárnych rozvodov
dodávka pomocných, súvisiacich stavebných prác s podnikateľským zámerom
poradenstvo v predmete podnikania
marketing
obchodná činnosť s materiálmi, zariadeniami náhradnými dielmi, príslušenstvami plynovodných, teplo-parovodných, vodných, vodovodných sieti
sprostredkovateľská činnosť v predmete činnosti
nepravidelná cestná nákladná doprava
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a bleskozvodov a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
montáž, opravy a revízie plynových spotrebičov bez obmedzenia výkonu regulačných staníc a odberných regulačných a meracích zariadení, odberných plynových zariadení v budovách podľa ČSN 386 441 nízko tlakových a stredotlakových prípojok zemného plynu podľa ČSN 386 413
prevádzka športových zariadení /vrátane organizácií športových klubov a iné športové činnosti/
organizovanie a usporiadanie verejných športových podujatí
nepravidelná cestná osobná doprava
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
vykonávanie inžinierskych stavieb
prípravné práce pre stavbu
demolácia a zemné práce
čistiace práce
sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a investičnej činnosti okrem sprostredkovania práce za úhradu
prenájom strojov a prístrojov
skladovanie
organizovanie a sprostredkovanie výstav
veľkoobchod a maloobchod: stavebný materiál, drevo, výrobky drevospracujúceho priemyslu, sklo, keramika, farby, laky, náterové hmoty, čistiace prostriedky, železiarsky tovar, inštalačný materiál, potraviny, alko a nealko nápoje, tabakové výrobky, výrobky hutníckej výroby, podlahoviny, nábytok a bytové doplnky, elektrotechnický a elektrický tovar, poľnohospodárske produkty, kozmetika, textil, odevy, obuv, koža, kožený tovar, ovocie, zelenina
maloobchod so stavebným, montážným, inštalačným a kúrenárskym materiálom
oprava motorových vozidiel
veľkoobchod a maloobchod s náhradnými dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,3 MPa rozvod plynov z nekovových materiálov spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,3 MPa rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,3 MPa vrátane prípojky z nekovových materiálov spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW
montáž, rekonštrukcia, oprava a údžba tlakových zariadení v rozsahu: potrubné vedenie, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda I. trieda potrubné vedenie, v ktorých pracovnou látkou je vzduch II. trieda
dodávka, montáž teplovodných, parovodných napájačov, ich primárnych rozvodov
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
prenájom budov
prenájom nehnuteľností
čistiace a upratovacie práce
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Ďalšie informácie:
Informácie o spoločnosti MONTRÚR s. r. o. Košice na portály spolocnosti.info.
Informácie o spoločnosti MONTRÚR s. r. o. Košice na stránke sk-reg-sro.com.
Informácie o účtovných výkazoch spoločnosti MONTRÚR s. r. o. Košice na stránke sk-fin.com.

Diskusia